PORTEFEUILLE

De volgende tarieven worden gehanteerd voor de aanrekening van consultaties:

INDIVIDUELE CONSULTATIE

Gesprek van: 50 minuten
Prijs: € 50,-

KOPPELGESPREK

Gesprek van: 60 minuten
Prijs: € 60,-

Jammer genoeg is er op dit moment geen tussenkomst van de mutualiteiten voorzien voor het consulteren van een seksuoloog.

ENKELE BASISAFSPRAKEN

  • De betaling van de sessies gebeurt steeds in cash na het gesprek.

  • Het aantal sessies die nodig zijn, is steeds afhankelijk van het soort problematiek.

  • Indien u uw afspraak niet kan nakomen, laat dit dan tenminste 24 uur op voorhand telefonisch of via e-mail weten. Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd wordt, dan brengen we bij de volgende afspraak een extra consultatie in rekening.