CONSULTATIES

Seksuele hulpverlening

SEKSUELE HULPVERLENING

Verschillende seksuologen hebben verschillende manieren om seksuele hulpverlening vorm te geven.

Bij mij bestaat een consult uit gesprekstherapie. Dit wil zeggen dat er gesproken wordt over de seksuele moeilijkheden, maar ook over de relatie, het gezin, opvoeding, etc…

Naast deze gesprekstherapie maak ik ook gebruik van sekstherapie. Indien aangewezen worden er dan ook kleine opdrachten of oefeningen meegegeven. Deze oefeningen worden dan thuis met of zonder partner uitgevoerd, in een volgende sessie worden deze dan besproken.

ALLEEN OF MET TWEE

Het is zowel mogelijk om alleen op consultatie te komen, alsook om samen met je partner te komen.

Bij individuele gesprekstherapie staan de seksuele bezorgdheden van het individu centraal. Hierbij wordt er rekening gehouden met de context van seksualiteit bij deze specifieke persoon.

Maar omdat seksualiteit meestal iets is dat tussen twee partners plaatsvindt, is het vaak een meerwaarde dat de beide partners aanwezig zijn op het consult.

WAT MAG IK VERWACHTEN?

Het eerste gesprek is een intakegesprek, hierin gaan we na welke hulpvraag er is en of ik de geschikte persoon ben om u hierbij te begeleiden.

Ook wordt er een mogelijke behandeling voorgesteld. Gemiddeld zijn er twee tot tien sessies nodig, al is dit sterk afhankelijk van de hulpvraag.

Perinatale counseling

PERINATALE COUNSELING

De psychologische begeleiding van wensouders, zwangeren, pas bevallen mama's, mama's die hun kindje verloren hebben, mama's die voor een moeilijke keuze staan, ... en hun partners gebeurt door middel van gesprekstherapie.

Daarnaast maak ik gebruik van invloeden uit verschillende stromingen om de moeilijkheden die er zijn te behandelen.

SAMEN OF ALLEEN

Afhankelijk van de hulpvraag werken we individueel of met de beide partners.

Jullie beslissen zelf of jullie individueel of als koppel komen. Vaak is het wel een meerwaarde als beide partners aanwezig zijn. In sommige gevallen is echter individuele behandeling meer aangewezen.

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Het eerste gesprek is een intakegesprek, hierin gaan we na welke hulpvraag er is en of ik de geschikte persoon ben om u hierbij te begeleiden.

De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Vooraf is er moeilijk aan te geven hoeveel sessies er nodig zijn.

Mijn naam is Kelly Muytjens. Na mijn opleiding tot vroedvrouw wou ik meer en ben ik gestart met de masteropleiding seksuologie aan de KU Leuven. Ik ben opgeleid als oplossingsgericht therapeut aan het Korzybski Instituut in Antwerpen. Recent behaalde ik ook het diploma ‘perinataal counselor‘.

Ik ben als seksuoloog werkzaam binnen mijn privépraktijk in Lanaken en op de consultatie gynaecologie van Noorderhart Pelt. Naast mijn werkzaamheden als seksuoloog ben ik ook werkzaam als vroedvrouw op de materniteit en de verloskamer van Noorderhart Pelt.

Ik ben aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie als
‘klinisch seksuoloog VVS i.o.’.