Je bent geen slechte moeder omdat
tijdens of na je zwangerschap niet alles
gaat zoals je wenste.
Integendeel, als je de moed hebt om je
ongemak bespreekbaar te maken,
help je juist je kind

christin-noelle-7imfscG_FRA-unsplash

Van 'roze wolk' naar 'broze wolk'

Het krijgen van een baby is een intense ervaring. Het luidt een nieuwe levensfase in gekenmerkt door lichamelijke, sociale en psychologische veranderingen. Bijgevolg wordt deze perinatale periode door menig gezin beleefd als een ‘broze’ wolk. In dit transitieproces is het belangrijk dat ouders zich goed laten ondersteunen. De manier waarop men zich aanpast aan het ouderschap draagt namelijk in aanzienlijke mate bij tot de mentale gezondheid van mama en papa. Samen met een veilige ouder-kind hechting is dit van wezenlijk belang voor een gezonde ontwikkeling van de baby, waarbij de eerste 1001 dagen (conceptie – 2 jaar) het allerbelangrijkst zijn. 

Zodoende voorzie ik vanaf de kinderwens een zorgaanbod om (aanstaande) mama’s en hun gezin te ondersteunen in hun kracht deze ingrijpende perinatale periode te dragen.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Bij mij kan je terecht voor psychologische ondersteuning bij alle thema’s waarmee je tijdens het peripartum geconfronteerd kan worden. Samen bekijken we je hulpvraag en stippelen we voor jou een geschikte en individuele begeleiding uit. Enkele onderwerpen die mogelijks aan bod kunnen komen zijn:

De normale aanpassingsprocessen van het ouderschap
Psychische aandoeningen in het peripartum
Begeleiding bij fertiliteitstrajecten
Ongewenste kinderloosheid
Perinataal verlies
Zwangerschapskeuzes

De normale aanpassingsprocessen van het ouderschap

Al vanaf de kinderwens vorm je een beeld van hoe de baby en het ouderschap er zal uitzien. Maar deze verwachtingen komen niet altijd overeen met de werkelijkheid. Het is van belang dat men deze verwachtingen na de geboorte kan aanpassen aan de realiteit. Dit transitieproces gaat vaak gepaard met verschillende gedachten zoals: ‘Is dit het nu?’, ‘Ik wil mijn oude leven terug!’, ‘Deze verantwoordelijkheid mijn hele leven lang?!’, ‘Waarom huilt mijn baby nu weer?’, ‘Ik wil gewoon slaaaapen!’, …. Dit zijn volkomen normale ervaringen, maar toch kunnen deze heel wat gevoelens van angst, verdriet, schuld, … teweegbrengen. Het kan in dit geval helpend zijn om hierover te praten met een professional.

Psychische aandoeningen in het peripartum

Ongeveer 20% van de mama’s en 10% van de papa’s krijgen te maken met psychische aandoeningen (depressieve gevoelens, angst, trauma, …) tijdens en na de zwangerschap. Deze aandoeningen hebben een belangrijke impact op jouw welzijn en dat van je gezin, het is dus van cruciaal belang tijdig hulp in te schakelen.

Begeleiding bij fertiliteitstrajecten

Kinderen krijgen wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Als blijkt dat zwanger worden niet zomaar lukt komt men dikwijls in een fertiliteitstraject terecht. Dit kan niet enkel fysiek, maar ook mentaal een grote impact hebben. Men kan geconfronteerd worden met rouw omwille van het verlies van de mogelijkheid tot een spontane zwangerschap, identiteitsvragen rond ‘vrouw’ zijn, angst door de onzekerheid die er heerst, verdriet door bepaalde reacties van de omgeving, uitdagingen op relationeel vlak, … . Onderzoek wijst uit dat er een grote nood is aan psychologische begeleiding in deze periode. In dit proces van zwanger worden kan je zowel individueel als samen met je partner begeleid worden. 

Ongewenste kinderloosheid

Wanneer je kinderwens niet in vervulling gaat, gaat dit gepaard met een rouwproces. Hier spreekt men vaak over ‘schaduwverdriet’ omdat voor de omgeving je verdriet vaak niet zichtbaar is, terwijl je het steeds met je meedraagt. Bij individuele begeleiding of begeleiding samen met je partner wordt er stilgestaan bij deze ervaring en wordt op zoek gegaan naar zingeving.

photo-1525206809752-65312b959c88

Perinataal verlies

Bij een perinataal verlies, neem je niet alleen afscheid van je kindje, maar ook van heel wat verwachtingen en een toekomstbeeld. Naast het ervaren van de gebruikelijke rouwgevoelens, kan het verlies ook een impact hebben op je identiteitsbeleving (‘Wie ben ik zonder mijn kindje?’), wereldbeeld (‘De wereld is niet rechtvaardig’), gezin, relaties met anderen, partnerrelatie, … . Voldoende tijd krijgen en nemen om stil te staan bij deze ervaringen is belangrijk om het verlies te integreren in je levensverhaal. Om dit rouwproces te ondersteunen kan je individueel of samen met je partner begeleid worden.

Zwangerschapskeuzes

De confrontatie met een prenatale diagnose (down syndroom, …) betekent vaak de start van een intens rouwproces. Niet alleen verlies je de verwachting van een gezond kindje, maar je staat eveneens voor de keuze om de zwangerschap al dan niet verder te zetten. Naast een prenatale diagnose gaat men bij een ongewenste zwangerschap ook door een rouwproces. Men verliest het gevoel van controle over het leven. Wanneer je beslist om de zwangerschap te houden doorloop je niet het normale psychologische proces van zwanger worden en verandert je beeld van de toekomst. Bij zwangerschapskeuzes staat je ratio vaak tegenover je emotionele beleving. Het is dus heel zinvol om je in deze periode te laten begeleiden. Dit kan zowel individueel als samen met je partner.